לקמפוס דרושים מפעילי מדפסות דיגיטליות בעלי ניסיון-קו"ח ל c@mpus.co.il

מעטפות

חדש בקמפוס!
הדפסה דיגיטלית על מעטפות, גם בכמויות קטנות.אין טוב מזה, כבר על המעטפה לתת רמז לתוכן המכתב ולפתות את הלקוח לא לזרוק את המעטפה.
הדפסת פרוצס איכותית לכמויות קטנות
אפשרות לשילוב מידע משתנה

צור קשר